Cermag szkoli i pomaga

Działalność społeczna Cermag Poznań obejmuje kilka obszarów. Firma zakupiła AED - defibrylator, z którego mogą korzystać okoliczne firmy i instytucje. Został przeprowadzony zaawansowany kurs pierwszej pomocy, również z przeszkoleniem personelu z korzystania z urządzenia AED. Firma Cermag dofinansowuje naukę na uczelniach wyższych, naukę języków obcych (angielski i hiszpański), jak również finansuje różnego rodzaju szkolenia wewnętrzne. Społeczne zaangażowanie to także zbiórki 1% dla Stowarzyszenia, stałe akcje w salonach sprzedaży zbierania funduszy do puszek, jak również wsparcie finansowe i produktowe stowarzyszeń i organizacji.