POZBRUK wspiera i pomaga

POZBRUK w ciągu prawie 30-tu lat istnienia trwale zapisał się w otoczeniu jako firma wspierająca akcje charytatywne, inicjatywy prozdrowotne oraz kulturę, sport i edukację. Firma pomaga organizacjom zajmującym się ochroną zdrowia osób w potrzebie, działającym na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, czy świadczące opiekę nad pacjentami cierpiącymi na choroby nieuleczalne. W 2013 roku przedsiębiorstwo pomogło m.in. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci czy Fundację Rak Off.

POZBRUK angażuje się także we wszelkie działania związane z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży, sponsorując sportowe rozgrywki, jak i najbardziej utalentowanych zawodników. Firma od lat jest zaangażowana również w popularyzację tenisa ziemnego oraz aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych.

Ze szczególną troską przedsiębiorstwo pochyla się nad potrzebami dzieci, wspierając szkoły oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundując wyprawki szkolne, wycieczki dla uczniów czy nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce.

Jako firma o charakterze rodzinnym, na stałe wpisana w krajobraz podpoznańskiej gminy Rokietnica oraz gmin, w których usytuowane są pozostałe zakłady produkcyjne, POZBRUK szeroko angażuje się w działalność lokalnej społeczności sponsorując imprezy kulturalne oraz oferując gminom wsparcie produktowe.

Działalność charytatywna jest integralną częścią zasad działania firmy POZBRUK, która stara się być zawsze blisko ludzi, traktując zaangażowanie społeczne jako swoją powinność.