FAQ

Co to jest Klaster?

To skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w Klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

Co zrobić, by znaleźć się w gronie Członków Klastra?

By przystąpić do Klastra należy dokładnie przeczytać regulamin, który można znaleźć w zakładce Dołącz do nas. Następnie należy przesłać na adres [email protected] krótki opis działalności firmy. Kandydatura zostanie rozpatrzona przez Radę Klastra. O decyzji Rady zainteresowany zostaje poinformowany w ciągu trzech tygodni od wysłania zgłoszenia.

Przystąpienie do Klastra mają przynieść korzyści każdemu z Członków. Jakie to mogą być korzyści?

Przede wszystkim uzyskanie dostępu do sieci kooperacji doskonale prosperujących firm z branży budownictwa i wyposażenia wnętrz. Członkowie mają możliwość brania udziału w projektach Klastra. To także szansa na promowanie firmy i tworzonych przez nią produktów m.in. poprzez wspólne wyjazdy na targi, czy konferencje. Członkostwo to także rozszerzanie sieci sprzedaży i informacji, wspólne budowanie bazy Klientów, ale też tworzenie dla grupy docelowej wspólnej oferty dedykowanej.

Czy za przystąpienie i uczestnictwo w Klastrze trzeba zapłacić?

Każda firm przystępując do Klastra wnosi opłatę wstępną. W Klastrze obowiązują także składki członkowskie, których wysokość uchwalana jest przez Radę Programową.

W jaki sposób organizowana jest praca Klastra?

Przedstawiciele Członków wybrani do Rady Programowej spotykają się na regularnie zwoływanych zebraniach, w czasie których ustalane są szczegóły współpracy na najbliższy okres i zgłaszane są pomysły na wspólne inicjatywy. Uchwały Rady wykonuje Zarząd Klastra, a koordynowaniem prac i obsługą administracyjno-biurową Koordynator Klastra.

Czy firma spoza branży Klastra może zostać członkiem Akademii Architekta?

Oferta skierowana jest głównie do firm z branży.