O klastrze

Akademia to według jednej z definicji miejsce spotkań specjalistów w różnych dziedzinach, którzy będąc równorzędnymi partnerami spotykają się w celu wymiany doświadczeń, rozpoczęcia i kontynuowania współpracy, określania wspólnych celów i ich realizacji.

Klaster Akademia Architekta gromadzi wielkopolskie firmy, których celem jest współpraca z architektami żeby projektowane przez nich obiekty i wnętrza miały jak najlepszą jakość i niosły rozwiązania optymalnie służące dobru użytkowników. Członkowie Klastra przywiązują dużą wagę do wzajemnych relacji - wymiana doświadczeń między firmami, wspólnie realizowane przedsięwzięcia przyczyniają się do rozwoju indywidualnego firm, umacniania marek i urzeczywistniają definicje klasteringu.

Klaster chce również wspierać innowacyjność w branży poprzez wprowadzanie nowoczesnych, rozwojowych technologii zarówno produkcyjnych, w sferze zarządzania i marketingu. Przy współpracy wszystkich biorących udział w przedsięwzięciu podmiotów realizowane będą również projekty badawcze.

Dzięki Klastrowi możliwe jest rozszerzanie sieci współpracy i wspieranie przedsiębiorczości wielkopolskich firm, a jednocześnie pomoc środowisku Architektów, nie tylko poprzez dawanie im możliwości wyboru najlepszych materiałów, ale także organizację działań , które pomogą im podnieść kwalifikacje i umożliwią poznawanie na bieżąco trendów w projektowaniu nowoczesnego budownictwa i wyposażeniu wnętrz. Ścisła współpraca firm zrzeszonych w Klastrze z architektami pozwala na sprawne dostosowywanie oferty produktowej i usługowej do potrzeb dynamicznie zmieniających się oczekiwań zarówno samych architektów jak i klientów końcowych – czyli inwestorów.