FTA

Fundacja Twórców Architektury (FTA) została powołana do życia w 2003 roku w Poznaniu. W latach 2006-2009 pod marką Consultingowy prowadziła działalność szkoleniową adresowaną do firm chcących nawiązać i utrzymać
kontakty zawodowe w polskich pracowniach architektonicznych.

Od 2010 roku działalność FTA koncentruje się na doradztwie, patronatach, współorganizacji ogólnopolskich wydarzeń związanych z architekturą. Specjalnością firmy jest organizacja wykładów i konferencji o architekturze oraz urbanistyce. W latach 2014/2015 realizowała razem z Politechniką Poznańską i Stowarzyszeniem Wędrowni Architekci projekt edukacyjny „ Nauka w Przestrzeni”.

Fundacja jest pozytywnie postrzegana przez środowiska architektoniczne, a szczególnie przez młodsze pokolenie. Działa niezależnie od sympatii i antypatii środowiskowych. Charakteryzuje ją szybkość podejmowania decyzji i działania, a także interdyscyplinarne podejście do architektury i urbanistyki – otwartość na podejmowanie nowych, kontrowersyjnych tematów.