Dane Osobowe

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

Nazwa administratora: Fundacja Twórców Architektury, koordynator Klastra Akademia Architekta

Adres pocztowy: ul. Piątkowska 186, 61-963 Poznań

Adres email: [email protected]

 

Kontakt w/s ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem: [email protected]

 

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Twórców Architektury i firm członkowskich Klastra Akademia Architekta, tj. marketing bezpośredni produktów, usług Fundacji Twórców Architektury i firm członkowskich Klastra Akademia Architekta .

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom członkowskim Klastra Akademia Architekta, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji Twórców Architektury, m.in. dostawcom usług IT, usług finansowo - księgowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji Twórców Architektury.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

O ile Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza EOG, Fundacja Twórców Architektury, zawierając stosowne umowy, zagwarantuje spełnienie wymaganego prawnie w EOG poziomu ochrony danych osobowych.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  2. dostępu do swoich danych,
  3. żądania ich sprostowania,
  4. żądania usunięcia danych,
  5. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z Fundacją Twó®ców Architektury. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Do pobrania >>> Formularz dane osobowe